Guswera ni Hatali

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
13 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Guswera ni Hatali

Bingwa John
Muraho bakunzi b'iyi site. Muvuze ibyo munyibutsa uko mperutse guswera umukobwa bintunguye; narincumbitse ahantu imyaka ibiri hari umukobwa ariko tutajya tumuvugisha cyane. Rimwe rero nza kujya kwiga mwarimu abuze nigarukira mu rugo , wa mu kobwa ansanga muri chambre ambaza" ko utize warwaye?" ndamuhakanira aba yageze ku buriri yicara mu mirambizo ndabyuka njya hanze ngarutse tuganiraho ambwira ngo nta wutanga ibintu mu gitondo ambaza niba ampaye nabyemera akina abona ndamwegereye mukoraho gahoro gahoro akanyiyama ngo ntajya abikora, ngera aho mujya hejuru namucumita akasama muswera gutyo kugeza aho anyariye igituba cyanukagaho ahantu hose mpita njya muri douche nawe ajya iwabo n'uko. Ariko nta byiza nko guswera utabiteganyaga.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Guswera ni Hatali

bangambiki
Administrator
Wow, biteye ubwoba, ariko wa mugani wa padiri mwe mubikurahe?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Guswera ni Hatali

jake
sha nange ndifuza umuntu uushhaka imboro, abe ari mukuru ariko, atari umwana kuko abana batesha umutwe, nitwa jake mfite 21 years old, ndaswera ngo garuka urore, nzi gutanga affection narabitojwe... ikindi kandi imboro isiramuye burya si nk`idasiramuye, aha birumvikana.... iyange ni igisuti... nyandikira kuri angexchavez@ymail.com
Ben
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ese koko ibyo dukora byubahisha IMANA

Ben
In reply to this post by bangambiki
nshuti zanjye nkunda, satani utera ubusambanyi ubu afite imbaraga nyinshi!
ushaka kumunesha , ni akoreshe amasengesho, kuko bitari ibyo azahakura ingaruka nyinshi mbi !
 tutirengangije no kuba yazibona mu muriro utazima hamwe na satani!

murakoze kubisoma
roho mutagatifu/umwuka wera abayobore inzira nziza!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ese koko ibyo dukora byubahisha IMANA

Moze
ariko njye nze kuri iyi site nziko njye kubyo Guswera, uyu munyedini haruguru yinjira aha ate?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ese koko ibyo dukora byubahisha IMANA

burundiberthland@yahoo.fr
In reply to this post by Ben
URAKOZE MUGENZI GUTANGA IMPANURO ESE TWESE TWOVYUMVA UKWO UBITAHURA BURIYA IZI SITE ZINYURANYE ZIHISHURA UBUSAMBANYI ZIRI KUYOVYA ABANTU BESHI BIRASHOBOKA IKABA ARI INZIRA IMWE MURI NYISHI SHETANI YATEGUYE NGO ATUYOVYE
sam
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Guswera ni Hatali

sam
In reply to this post by bangambiki
nje ndifuza umuntu ukuze wigitsinagore maze aze muswere anyaragure kahave kugeza yumvise anyuzwe ubishaka azahamagare 0789222587,0725610587
DD
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

muritonde

DD
Bakunzi b'aya masite mujye mumenya ko ari imbuga umugenga w'abasambanyi ariwe sekibi yashyizeho kugira ngo arindagize benshi. nimudasenga mukomeje murarimbuste mwese. urabona ubu bukozi bw'ibibi mwajandamyemo nk'aho muri iyi si nta Mana ikiharangwa! Roho Mutagatifu ababe hafi, kandi Bikira Mariya Umubyeyi usabira ab'Imana bose nawe abagenderere. Imana ibahe umugisha.


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

tuganire

aman rongin
In reply to this post by burundiberthland@yahoo.fr
sha muri beza  pe., umukobwa wishakira imboro amasaha ashakiye, niyiyizire mumare ipfa... amanirongin@yahoo.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Guswera ni Hatali

MAPENGU
In reply to this post by Bingwa John
Bite bakunzi b'uru rubuga umva imyakairashukana tujye twibuka ko IMANA yaduhaye guhitamo urupfu cyangw ubugingo,satani arshaka abo azajyana mu muriro abinjijemu busambanyi,cyane ko satani na we ahemba urupfu.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Guswera ni Hatali

Freezone
In reply to this post by bangambiki
Nabuze uwampa cg akaza nkuko weeeer !!!!! Umushyukwe urenda kunyica.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Guswera ni Hatali

nguema
uraza unswere ngwee basi! ariko ndumuhungu! ndifuza uwanswera karahava , cg basi nkamwonka imboro akandanjyiriza mukanwa! nguema429@gmail.com
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Guswera ni Hatali

nguema
In reply to this post by Freezone
uraza nkwihere ngewe basi! ariko ndumuhungu! ndifuza uwanswera karahava , cg basi nkamwonka imboro akandanjyiriza mukanwa! nguema429@gmail.com